Zandvangers

In een waterzuiveringsinstallatie haalt de zandvanger het zand (en olie en vet) uit het verontreinigd medium.

Er worden 2 types zandvangers onderscheiden: de rondzandvanger en de langszandvanger. Het toevoeren van het medium in de rondzandvangertank gebeurt via het toevoerkanaal, waarin stromingsschotten zijn gemonteerd die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de stroom.

Het bezonken zand en de organische stoffen worden door bodemschrapers in een verdiepte put geschoven, terwijl het afvalwater aan de andere kant van het reservoir over de overstortranden wegvloeit. Bij een langszandvanger voert de brugconstructie een heen-en weergaande beweging uit.

bekijk de projecten

De brug kan enerzijds voorzien zijn van een luchtliftpomp of bodemschrapers voor de afvoer van de bezonken stoffen en anderzijds van oppervlakterakels voor de afvoer van de drijvende stoffen.


lees meer

Een zandvanger installatie bestaat bij Vandezande uit volgende hoofdcomponenten:

Brugconstructie
De brug is vervaardigd uit een aluminium kokerconstructie of metalen profielliggers en overspant het bekken. Bij de rondzandvanger is het ook mogelijk de brug te vervaardigen in beton.

Aandrijving
De aandrijving van een rondzandvanger is analoog aan de aandrijving van een indikker. De aandrijving van een langszandvanger is analoog aan de aandrijving van een langsruimerbrug.

Schrapermechanisme
Bij een rondzandvanger zijn de schraperarmen via profielen bevestigd aan de centrale buis. Bij een langszandvanger is het schrapermechanisme ophaalbaar bevestigd aan de brugconstructie. Bij de heenbeweging is het schrapermechanisme neergelaten en bij de terugbeweging wordt het schrapermechanisme opgehaald. Bij de beide types zijn de schrapers voorzien van instelbare rubberen strippen die een optimale afvoer van het ingedikte slib verzekeren.

Luchtliftpomp (enkel bij langszandvanger)
Door het inblazen van lucht aan de hand van supressoren op de bodem van het reservoir kunnen de bezonken stoffen via een trechtervorming inloopstuk en een stijgbuis afgevoerd worden uit de tank. De luchtliftpomp is enkel actief bij de heenbeweging van de brug.

Drijflaagafvoerconstructie (enkel bij langszandvanger)
Op het einde van de heenbeweging worden de drijfstoffen afgevoerd met de oppervlakterakels. Tijdens de terugbeweging is de oppervlakterakel opgetrokken.

Milieubewuste Infrastructuur

De activiteiten van Vandezande kaderen allen in het werken aan een milieubewuste infrastructuur. Het bouwen van nieuwe sluizen om het transport van de weg te halen en te groeperen onder de vorm van scheepvaarttransport om zo de CO2-uitstoot...

lees meer

Kilowatt

56 230