Ruimerbruggen

Een ruimerbrug is een mechanische constructie die deel uitmaakt van een waterzuiveringsinstallatie. Hiermee worden enerzijds bezonken stoffen naar een slibtank afgevoerd en anderzijds alle drijvende stoffen afgezet in een drijlaagafvoerconstructie.

Er zijn twee types ruimerbruggen beschikbaar: voor ronde bekkens (type rondruimer) en ook voor rechthoekige bekkens (type langsruimer).

bekijk de projecten

Een ruimerbruginstallatie bestaat bij Vandezande uit onderstaande hoofdcomponenten.

Brugconstructie
De brug bestaat uit een aluminium kokerprofiel, een stalen geconserveerde of thermisch verzinkte buisconstructie of een variante liggerconstructie. De constructie overspant 1/2,  2/3 of de volledige diameter van het bekken. In het laatste geval zijn de twee brugdelen verticaal scharnierend gekoppeld op één meter voorbij het middendraaipunt zodat beide loopwagens op het einde van iedere brughelft maximaal contact maken met de looprand en oneffenheden geen enkele invloed hebben op de gelijkmatige verdeling van de belasting.


lees meer

Middendraaipunt (enkel voor rondruimer)
De brug is scharnierend opgelegd in zijn rotatiepunt met een vetgesmeerde kogeldraaikrans. Op de plaats van het middendraaipunt wordt een elektrische stroomverdeler ingebouwd, die de voeding voorziet voor de aandrijving en voor alle beveiligingen.

Aandrijving
Rondruimer:
Naast de lagering van de rondruimerbrug ter hoogte van zijn rotatiepunt is de brug opgelegd op de bekkenwand via een één- of tweewielige loopwagen. Het aangedreven wiel is via een doorlopende as gekoppeld aan een reductor-motor samenstelling. In het geval van een tweewielige loopwagen is er naast een aangedreven wiel ook een meeloopwiel. De verplaatsingssnelheid ter hoogte van de looprand is 2,5 m/min.

Langsruimer:
De transversale brug heeft aan weerszijden een tweewielige loopwagen en vier geleidingswielen langs de tankwanden. De aangedreven wielen zijn gekoppeld aan één motor-reductor samenstelling om het schranken van de brug te voorkomen. De aandrijfas, schelpkoppeling en ondersteunende lagerhuizen zijn stevig opgehangen aan de zijkant van de loopbrug. De verplaatsingssnelheid ter hoogte van de looprand is 1,8 m/min.

Verder is de wielwagen in beide types een quasi gesloten geheel voorzien van een regelbaar sneeuwruimschild, een obstakelbeveiliging en wielslipbewaking.

Bodemschrapers
Rondruimer:
De stalen bodemschrapers met rubber veegstrook moeten op de bodem van de tank het bezonken slib ruimen naar de centrale slibzak. Er zijn twee types beschikbaar: een eerste type waarbij de schrapers scharnierend aan de brug bevestigd zijn en met behulp van trekstangen opgehangen en geregeld worden en een tweede type waarbij de schrapers voorzien zijn van meeloopwielen die op de bodem van het bekken rondrijden.

Langsruimer:
De bodemschrapers bestrijken de volledige breedte van de tank en ruimen het bezonken slib naar de slibput van de tank. De schrapers zijn opgehangen aan de loopbrug via gesloten profielen en worden op de juiste afstand van de tankbodem gehouden door middel van loopwielen. De ophanging van de bodemschrapers is zodanig gebouwd dat zij na het ophalen, op basis van een (motorisch aangedreven) kabeltrommel, gemakkelijk vanop de loopbrug kunnen geïnspecteerd worden.

Slibzakschrapers (enkel voor rondruimer)
In de centrale slibput zijn één of twee schuiverbladen voorzien en met een stevige vakwerkconstructie aan de brug opgehangen. Wanneer de weerstand in de slibput te groot wordt dan klappen de schuiverbladen automatisch op.

Inlooptrommel (enkel voor rondruimer)
Het toevoeren van het verontreinigd medium gebeurt via een centrale kolom die uitmondt bovenaan in de inlooptrommel. De inlooptrommel dwingt het medium in het onderliggende bezinksel en voorkomt zo een kortsluitstroom tussen de centrale kolom en de overstortrand. Onder de instroomtrommel kan er bijkomend een deflectieconus opgehangen worden om opwoeling vanuit de slibput te voorkomen. In de instroomcilinder is een opening aangebracht voor eventuele drijflaagafvoer. Deze opening is afgesloten met een schuif en bedienbaar vanaf de brug.

Oppervlakteruimer
Vet, olie en andere drijvende delen worden door een oppervlakteruimer op een efficiënte wijze geëvacueerd. Bij een rondruimer is deze zodanig opgesteld dat alle drijvende delen vanaf de helft van de diameter van het bezinkbekken verzameld worden naar de drijflaagafvoerconstructie. Bij een langsruimer gebeurt de ruiming zorgvuldig vanaf het duikschot aan de afvoerinrichting van het bekken tot in de drijflaagafvoerconstructie.

Drijflaagafvoerconstructie
Rondruimer:
De drijflaagafvoerconstructie bestaat uit een opvangtrechter in RVS die via een gravitaire leiding verbonden is met een drijfstoffenput buiten het bekken. Een beweegbare schraper brengt de drijflaag tot in de trechter, waarna een automatische spoelklep de inrichting spoelt met oppervlaktewater uit het bezinkbekken.

Langsruimer:
De drijflaagafvoerconstructie bestaat uit een drijflaagopvangbak of goot die via een gravitaire leiding verbonden is met een drijfstoffenput buiten het bekken. De goot heeft voldoende helling zodat alle verzamelde drijfstoffen terechtkomen in de afvoerleiding. De beweegbare schraper aan de brug brengt de drijflaag tot in de opvangbak.

Overstortgootreiniging
De bezinktank kan uitgerust worden met een gootreinigingssysteem, dat tijdens de rondgaande beweging van de brug, in de overstortgoot neergelaten wordt. Deze kan optioneel roteren door elektrische aandrijving.

Zuigruimer
Zowel voor rond- als langsruimers bestaat de optie om het slib weg te zuigen in plaats van het naar een verzamelpunt te schrapen.

Milieubewuste Infrastructuur

De activiteiten van Vandezande kaderen allen in het werken aan een milieubewuste infrastructuur. Het bouwen van nieuwe sluizen om het transport van de weg te halen en te groeperen onder de vorm van scheepvaarttransport om zo de CO2-uitstoot...

lees meer

Kilowatt

56 230