Mechanische producten

Producten

Een vijzelpomp wordt gebruikt om grote hoeveelheden vloeistof over een beperkte opvoerhoogte te verpompen. De hoofdtoepassingen van vijzelpompen zijn enerzijds de waterbeheersing in kanalen en rivieren en anderzijds het transporteren van verontreinigd water in waterzuiveringsinstallaties (retourslibvijzel, influentpomp).

Waterkrachtvijzels produceren elektrische energie door het turbineren van een hoeveelheid vloeistof van een hoger naar een lager niveau. De elektromechanische uitvoering is analoog aan die van een vijzelpomp.

bekijk de projecten

Kilowatt

56 230