Indikkers

Slib is een belangrijk bijproduct in het waterzuiveringsproces. De ontwatering van slib, dat voor 99% uit water bestaat, gebeurt met een indikker. Het slib wordt gedurende enkele dagen opgeslagen in ronde tanks waarin een traagdraaiend roerwerk het slib de mogelijkheid biedt, onder invloed van de zwaartekracht, in te dikken tot een drogestofgehalte van 2 tot 4%.

Het paddelwerk homogeniseert en breekt de sliblagen zodat het water naar boven komt en het slib beter bezinkt om vervolgens via de slibschrapers afgevoerd te worden naar de slibzak.

bekijk de projecten

Een indikker installatie bestaat bij Vandezande uit volgende hoofdcomponenten:

Brugconstructie
De brug is vervaardigd uit metalen profielliggers of bestaat uit beton en overspant het volledige bekken.

Aandrijving
De aandrijving van het paddelwerk is voorzien op de brugconstructie en gebeurt door middel van een motor-reductor, met op de uitgaande as van de tandwielkast een rondsel, dat ingrijpt op de tanddraaikrans. Deze is op zijn beurt geflenst op de centrale buis van het paddelwerk en de slibschrapers. Een mechanische koppelbegrenzer schakelt de motor uit bij het overschrijden van het maximaal toelaatbare koppel.

Paddelwerk
Het paddelwerk bestaat uit een raamwerk van verticale staven en is via een vakwerkconstructie verbonden met de centrale buis. De uitvoering gebeurt over de volledige diameter van de indikker.

Schrapermechanisme
De schrapers zijn voorzien van instelbare rubberen strippen die een optimale afvoer van het ingedikte slib verzekeren. De schraperarmen zijn via een profiel bevestigd aan de centrale buis.

Inlooptrommel
Het toevoeren van het slib geschiedt via een centrale kolom die uitmondt bovenaan in de inlooptrommel. De inlooptrommel dwingt het medium in het onderliggende bezinksel en voorkomt zo een kortsluitstroom tussen de centrale kolom en de overstortrand.

Milieubewuste Infrastructuur

De activiteiten van Vandezande kaderen allen in het werken aan een milieubewuste infrastructuur. Het bouwen van nieuwe sluizen om het transport van de weg te halen en te groeperen onder de vorm van scheepvaarttransport om zo de CO2-uitstoot...

lees meer

Kilowatt

56 230