Vandezande > Certificaten
Vandezande staat
garant voor kwaliteit
en streeft naar
certificaties
NBN EN ISO 12944-7:1998 Corrosion protection of steel structures
NBN EN 1090-1:2009+A1:2011 Conformity of factory production control
NBN EN 1090-2: 2020 Welding Certificate
BCCA
CO2-Bewust certificaat prestatieladder
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015
VCA 2017-6.0 Vandezande België
VCA 2017-6.0 Vandezande Nederland

Kilowatt

56 230