Vandezande > Certificaten
Vandezande staat
garant voor kwaliteit
en streeft naar
certificaties
VCA** - Versie 2008/5.1
ISO 14001:2015
NBN EN ISO 9001:2015
NBN EN ISO 12944-7:1998 Corrosion protection of steel structures
NBN EN 1090-1:2009+A1:2011 Conformity of factory production control
NBN EN 1090-2: 2020 Welding Certificate
CO2-bewust certificaat

Kilowatt

56 230