Vandezande > Certificaten
Vandezande staat
garant voor kwaliteit
en streeft naar
certificaties
ISO 14001:2015
0035-CPR-1090-1.01241.TÜVRh.2016.002
TÜVRh-EN1090-2.01154.2016.002
TÜVRh-EN1090-3.00067.2016.002
BP-801-16293
VCA** - Versie 2008/5.1
NBN EN ISO 9001:2015

Kilowatt

56 230