Vandezande > Projecten > Zelzatebrug – vernieuwing basculevijzels

Product
Mechanica op waterwegen

Locatie
Zelzate

Het team Vandezande en Vameco stond in voor het vernieuwen en uitwisselen van de hydraulische cilinders die de draaibeweging van de brug verwezenlijken. Twee nieuwe cilinders, voor-gemonteerd in volledig nieuwe cardanische ophanging en voorzien van een nieuw aangrijpingspunt, werden on-site in een zeer kort tijdsvenster uitgewisseld.

Het is door de expertise, ervaring en multidisciplinaire samenwerking van de firma’s Vandezande en Vameco dat deze werken tot een succesvol einde gebracht kon worden.

Een verfijnd ontwerp door ons studiebureau, een kwaliteitsvolle fabricage in onze werkhuizen, een minutieuze voorbereiding van de montagewerken door onze project leiders en een veilige uitvoering on site door onze techniekers is de sleutel tot het doen slagen van dergelijk complex project.

Kilowatt

56 230