Vandezande > Milieu > Milieubewuste Energie

Milieubewuste Energie

Het paradepaardje van Vandezande in het kader van milieubewuste energie is uiteraard de waterkrachtvijzels die met een hoog rendement, hoge betrouwbaarheid, maximale inzetbaarheid en lange levensduur groene energie leveren.

Daarnaast houdt Vandezande bij het ontwerp van al z’n installaties maximaal rekening met energie-efficiënte aandrijvingen en duurzame materialen.

Milieubewuste Infrastructuur

De activiteiten van Vandezande kaderen allen in het werken aan een milieubewuste infrastructuur. Het bouwen van nieuwe sluizen om het transport van de weg te halen en te groeperen onder de vorm van scheepvaarttransport om zo de CO2-uitstoot verder af te bouwen, het beheersen van waterpeilen en verstandig omgaan met water doormiddel van stuwen en vijzelpompen en het optimaliseren van het wegverkeer over kanalen en rivieren met beweegbare verkeersbruggen en zo files te verminderen kaderen allemaal in het uitbouwen van een milieubewuste infrastructuur.

Visvriendelijk

Aangezien de realisaties van Vandezande in 70% van de gevallen in een kanaal of natuurlijke waterloop worden geïntegreerd is het aspect visvriendelijkheid van groot belang. Tijdens het ontwerp, doorheen de bouw en bij inbedrijfname wordt er dan ook maximaal rekening gehouden met het visvriendelijke karakter. Er wordt voor alle installaties een mortaliteit van 0% nagestreefd. Zo zijn de vijzelpompen en waterkrachtvijzels van Vandezande al in verschillende landen zeer uitvoerig getest op visvriendelijkheid doorheen de verschillende seizoenen en bij verschillende vissoorten en bodemdieren waarbij er een 0% mortaliteit aangetoond is.

Kilowatt

56 230